Modaal inkomen in 2019: De Cijfers

Wat is het inkomen van Jan modaal? Het is natuurlijk interessant en mooi om te ontdekken wat de cijfers zijn van het modaal inkomen in 2019 en de ontwikkeling van het modale inkomen. We laten het je allemaal zien in dit artikel. We geven er zelfs nog een forecast bij voor de komende paar jaren. Het is dan mogelijk om te zien wat het inkomen de jaren erna is. Het is goed om te weten, dat er een positieve trend is van duizend euro per jaar. Laten we snel overgaan naar de cijfers en de getallen van het Centraal Plan Bureau. Ze geven vier keer per jaar een raming uit.

Het modale inkomen in 2019

We vertellen je graag meer over de cijfers van het modale inkomen in 2019. We doen dat door een overzicht te maken van de laatste jaren, 2019 en de komende jaren. Het modale inkomen van 2017: € 34.000 (wat € 2.615 per maand is) Het modale inkomen van 2018: € 35.000 (wat € 2.692 per maand is) Het modale inkomen van 2019: € 36.000 (wat € 2.769 per maand is) Het modale inkomen van 2020: € 37.000 (wat € 2.846 per maand is) Het modale inkomen van 2021: € 38.000 (wat € 2.923 per maand is) Het zijn natuurlijk allemaal schattingen voor de toekomst. Het is echter mooi om te zien, dat het modale inkomen vanaf 2017 ieder jaar met 1000 euro stijgt. Het is rond de 80 euro per maand. Natuurlijk is dat niet erg veel. Het is echter wel mooi om te zien.

Wat is jouw inkomen?

Nu is het belangrijkste punt natuurlijk om te weten of jouw inkomen ook hoger of lager is dan het modale inkomen. Het is belangrijk om te weten of je inkomen hoger is dan het inkomen van Jan Modaal. Toch? Je weet dan of je op de juiste weg zit.

You May Also Like